Privacy Policy


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Fasma

Το παρόν site ελέγχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Fasma», εφεξής «η Εταιρεία», που εδρεύει στα Γιαννιτσά επί της οδού Χατζηδημητρίου αριθμός 5. Τα κατωτέρω αποτελούν την πολιτική απορρήτου βάσει της οποίας, η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω της ιστοσελίδας www.fasma-eshop.gr.

 1. Προστασία Συναλλαγών: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από τον ιστότοπο www.fasma-eshop.gr διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ, όπως προσαρμόστηκε στην ελληνική νομοθεσία από το ΠΔ 131/2003, το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 καθώς επίσης και από το Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους κάτωθι περιγραφόμενους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.fasma-eshop.gr.
 2. Παραχώρηση συγκατάθεσης: Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.fasma-eshop.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κάτωθι περιγραφόμενους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα του www.fasma-eshop.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.fasma-eshop.gr
 3. Προστασία δεδομένων: 3.1 Ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη ζητούνται μόνο σε 2 περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα: 1] στην περίπτωση που επιθυμεί να γίνει μέλος και να εγγραφεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και 2] στην περίπτωση που θέλει να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [e-mail] με την Εταιρεία.3.2 Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, θα ζητηθεί από τον χρήστη το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, το e-mail, το τηλέφωνο του. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αν θέλει να λαμβάνει ενημερωτική ηλεκτρονική αλληλογραφία για προσφορές και νέα προϊόντα. 3.3 Για την κάθε επικοινωνία συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο η Εταιρεία και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από αυτή, τα στοιχεία διασφαλίζονται, παραμένουν ΑΠΟΡΡΗΤΑ και γνωστοποιούνται μόνο με τη συναίνεση του χρήστη και μόνο αν αυτό κριθεί απαραίτητο ή επιβληθεί στην Εταιρεία από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δικαστική αρχή.3.4 O χρήστης μπορεί να προβεί όποτε αυτός το θελήσει στην διόρθωση – αλλαγή – συμπλήρωση – διαγραφή των στοιχείων που έχει δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ελέγξει την εντολή του χρήστη σχετικά με τις ανωτέρω ενέργειες και προς τη προστασία και ασφάλειά του θα πιστοποιήσει πρώτα ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην εκπλήρωση της εντολής.
 4. Δήλωση Εχεμύθειας: 4.1 Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία  μόνο σε περίπτωση διεκπεραίωσης οποιασδήποτε ενημέρωσης – επικοινωνίας, όπως απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση. ΑΠΟΡΡΗΤΑ θεωρούνται από την Εταιρεία η αίτηση που συμπληρώνει ο χρήστης και η ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλει.  4.2 Σε οποιαδήποτε περίπτωση το μήνυμα του χρήστη ή οποιαδήποτε ενέργεια του θεωρηθεί από την Εταιρεία ότι θίγει την ίδια ή τρίτους χρήστες του διαδικτυακού της τόπου τότε η Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία στον αρμόδιο σχετικό φορέα προκειμένου να: 1] προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας, 2] να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας και 3] να προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.
 5. Ευθύνη του χρήστη: Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο www.fasma-eshop.gr για:1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους σχετικά με:• Οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.• Οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.• Οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών και της ανηλικότητας.• Οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις. • Οποιοδήποτε υλικό το οποίο περιέχει, ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. 2. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο. 3. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.4. Συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες της Εταιρείας δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των εκ του νόμου κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.
 6. Ασφάλεια των συναλλαγών και προστασία των προσωπικών στοιχείων: 6.1 Όλες οι σχετιζόμενες πληροφορίες με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη είναι ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ και διασφαλίζονται από την Εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 2472/1997. Τα στοιχεία των χρηστών: όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας κλπ, θεωρούνται ΑΠΟΡΡΗΤΑ.6.2 Η Εταιρεία τηρεί αρχείο με όλα τα προσωπικά στοιχεία και την οποιαδήποτε ανταλλαγή εγγράφων και στοιχείων με τον εκάστοτε χρήστη. Αυτό γίνεται μόνο προς το συμφέρον του εκάστοτε χρήστη, ο οποίος έχει οποτεδήποτε πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.
 7. Διάφοροι σύνδεσμοι – links: Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας [www.fasma-eshop.gr] περιλαμβάνει συνδέσμους – links προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς [φυσικά ή νομικά πρόσωπα] στους οποίους αναφέρονται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.
 8. Περιοδικές – Αναγκαστικές Αλλαγές: H Εταιρεία ανανεώνει συνεχώς την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.
 9. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι:Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας και του εκάστοτε χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για την ερμηνεία των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη τα άρθρα 173 και 200 του ΑΚ καθώς και οι ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994.
 10. Πνευματικά Δικαιώματα: 10.1 Όλα τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας όπως: γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κ.α., ανήκουν αποκλειστικά και είναι πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύονται από το νόμο.10.2 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναμετάδοση και αναπαραγωγή του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.
 11. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου:Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.
 12. Περιορισμός Ευθύνης: Η Εταιρεία καθώς και οι υπάλληλοί της και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και βοηθοί εκπλήρωσης δε φέρουν καμία ευθύνη αν από τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας προκύψουν περιστατικά όπως απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων ή απώλεια πελατείας ή ζημία περιουσίας ή οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων μερών και για όποιες παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή χρηματικές ποινές και διαφυγόντων κερδών πέρα από τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα και στο Νόμο.

Καλάθι αγορών
elGreek